ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲୋବର୍ଡ ଟ୍ରକର ଟୋପି |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍
ଆକାର: unisize
ସେଲ୍ କପଡା: 65% ପଲିଷ୍ଟର, 35% କଟନ୍ 240GSM |
ବିପରୀତ କପଡା: 80% ପଲିଷ୍ଟର 20% କପା 270GSM କାନଭାସ୍ |
ସଶକ୍ତିକରଣ: no
ଲାଇନ୍ କପଡା: no
କପଡା ଭରିବା: no
ରଙ୍ଗ: କଳା / କମଳା; କଳା / ହଳଦିଆ; ଧୂସର / କଳା
ଓଜନ: 270GSM / 300GSM |
କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ OEKO-TEX 100
ଲୋଗୋ: କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଲୋଗୋ ଗ୍ରହଣ, ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ |
ସେବା : କଷ୍ଟମ୍ / OEM / ODM ସେବା |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୋଟିଏ କାର୍ଟନରେ 1 PC, 10pcs / 20pcs ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ |
MOQ 1000pcs / ରଙ୍ଗ |
ନମୁନା | 1-2 PC ନମୁନା ପାଇଁ ମାଗଣା |

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ସୁବିଧା

ପୁରୁଷ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲୋବର୍ଡ ଟ୍ରକର ଟୋପି |ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ମଜାଳିଆ ସ୍ନାପବ୍ୟାକ୍ ଟୋପି |ପୁରୁଷ ମହିଳା ବେସବଲ୍ କ୍ୟାପ୍, ବାପା ପ୍ରିପି ଟୋପି କ୍ୟାପ୍ |ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଟୋପି |
• 65% ପଲିଷ୍ଟର, 35% କପା, ରିପ୍-ଷ୍ଟପ୍ କପଡା |ରିପ୍-ଷ୍ଟପ୍ କପଡା ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାଞ୍ଚ, ଏହି ଟୋପିର ଗୁଣକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ |ଏହି ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ କପଡା କ୍ରୀଡା, ପଦଯାତ୍ରା, ମାଛ ଧରିବା, ଟ୍ରକର ଟୋପି ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ |
• ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ବକ୍ଲ ବନ୍ଦ |ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏକ ଆକାର ଅଧିକାଂଶ ହେଡ୍ ସାଇଜ୍, M-XXL ଫିଟ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
100% ସୂତା କପଡା ଫ୍ୟୁଜ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, iration ାଳ ବାହାରିବା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଭଲ ଅବଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
ଏହି ବେସବଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ମ middle ିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀ ଡିଜାଇନ୍ |ଏବଂ ଏଲୋବର୍ଡ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟାକ ଚାପ ଉପରେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ |ଏମ୍ବ୍ରୋଡେରୀର ଏହି ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଏହି ଟୋପିର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କରିଥାଏ |
ଏଲୋବର୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ: ଆମେ 2007 ଠାରୁ ପେସାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଧାନ ନିର୍ମାତା। ଆମେ ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ-ପୋଷାକର ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡିତ |ଆମର ପୋଷାକ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ 15 ବର୍ଷରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ |

img (1) img (2) img (3) img (4) img (5)


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |